Monitoring wizyjny

Administrator Szkoły Podstawowej w Równem; (ul. Długa 41 (tel. 43-33-008; e-mail: szkolarowne@gmail.com) informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany. W Szkole Podstawowej w Równem są zamontowane kamery wewnątrz budynku: na korytarzu oraz na zewnątrz (kamery monitorują wejścia do budynku, boiska oraz plac zabaw).

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Równem.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

Więcej informacji można uzyskać w dyrekcji Szkoły Podstawowej w Równem oraz na naszej stronie internetowej sprowne.dukla.pl.

Inspektorem Danych jest Jarosław Drobiniak E-mail iod@sprowne.dukla.pl

Skip to content