Rekrutacja

Drodzy rodzice,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/23 Burmistrza Dukli z dnia 24 stycznia 2023 r. w dniach od 27 luty do 10 marca br. można składać wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dołączyć klauzulę informacyjną.

Deklaracje o kontunuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego przyjmowane będą do 24 lutego.

 


ZARZĄDZENIE NR 16/23 BURMISTRZA DUKLI z dnia 24 stycznia 2023 r.
w sprawie harmonogramów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla

Wersja PDF


Zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
Wersja DOC
Wersja PDF

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej  szkoły podstawowej

Wersja DOC
Wersja PDF

Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I
Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

Wersja DOC
Wersja PDF


Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej  szkole podstawowej

Wersja DOC
Wersja PDF


Oświadczenie o dochodach

Wersja DOC
Wersja PDF

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Wersja DOC
Wersja PDF

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Wersja DOC
Wersja PDF

 

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Równem.

Wersja DOC
Wersja PDF

 

Oświadczenie o woli kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w Oddziale Przedszkolnym funkcjonującym w Szkole Podstawowej im. Marii i Michała Krukierków w Równem

Wersja DOC
Wersja PDF


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych-(dalej: RODO) w postępowaniu rekrutacyjnym

Wersja PDF

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dzieci, rodziców, opiekunów prawnych w związku z realizacją zadań oświatowych na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)

Wersja PDF

 

Skip to content