Psycholog szkolny

Psycholog szkolny przyjmuje:

Poniedziałek 8:00 – 14:00

Czwartek 8:00 – 14:00

Kontakt: dominikbialic@gmail.com

 

Kim jest psycholog szkolny?

Przede wszystkim człowiekiem, ale również specjalistą w dziedzinie psychologii. To osoba, która ukończyła 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. To osoba, która stale poszerza swoją wiedzę oraz kompetencje w obszarze psychologii (i nie tylko).

 

Czym zajmuje się psycholog w szkole?

Troszczy się o dobro drugiej osoby. Pomaga nie tylko uczniom, ale również rodzicom i nauczycielom. Psycholog szkolny pomaga uczniom, którzy zmagają się z różnego rodzaju trudnościami, jak np. trudności w nauce, konflikty z rówieśnikami i/lub nauczycielami, trudne relacje rodzinne, traumatyczne przeżycia (śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców), dając dziecku emocjonalne i psychologiczne wsparcie. Psycholog szkolny pomaga nie tylko uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, wspiera też uczniów szczególnie uzdolnionych. Innymi zadaniami psychologa szkolnego, są zadania związane z prowadzeniem warsztatów, zajęć dla uczniów, współpraca z różnymi instytucjami (np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) oraz diagnoza indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia. Należy dodać, że psycholog objęty jest tajemnicą zawodową, co oznacza, że nie może przekazywać osobom trzecim informacji uzyskanych podczas rozmowy z uczniem, rodzicem i/lub nauczycielem. Psycholog nie będzie zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej tylko wtedy, jeżeli poważnie zagrożone jest życie danej osoby lub innych osób, albo, gdy stanowią tak przepisy innych ustaw.

 

Kiedy warto przyjść do psychologa szkolnego (uczeń)?

 • kiedy przeżywasz trudne emocje (smutek, żal, złość, bezradność, poczucie winy, tęsknotę, bezsilność),
 • twoje myśli nie pozwalają Ci normalnie funkcjonować,
 • dzieje ci się krzywda,
 • kiedy przeżyłeś traumatyczne doświadczenie,
 • masz trudności z nauką,
 • nie umiesz poradzić sobie w sytuacjach stresowych,
 • masz konflikt z rówieśnikami i/lub nauczycielami,
 • masz trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z rówieśnikami,
 • lub kiedy chcesz podzielić się swoimi małymi lub dużymi sukcesami.

 

Kiedy warto przyjść do psychologa szkolnego (rodzic)?

 •  kiedy zauważasz, że zachowanie lub stan psychiczny u twojego dziecka diametralnie się zmienił,
 • masz trudności związane z wychowaniem swojego dziecka i nie wiesz już, co masz robić,
 • kiedy w domu dzieje się krzywda tobie, twojemu dziecku lub innemu członkowi rodziny.

 

Kiedy warto przyjść do psychologa szkolnego (nauczyciel)?

 • kiedy masz trudności z klasą, trudno jest ci się zmierzyć samemu z danym problemem,
 • masz trudności wychowawcze z uczniem lub grupą uczniów,
 • kiedy przeżywasz silny i długotrwały stres w związku z wykonywanym zawodem,
 • kiedy masz konflikt z innymi pracownikami, uczniami lub rodzicami.

 

Psycholog Szkolny, Dominik Bialic

 

Gdzie jeszcze mogę szukać pomocy:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14a, tel. 13 43 539 96;
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel.: 116 111, www.116111.pl/napisz
 • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli tel.: 800 100 100.
Skip to content